LP1000.jpg

Defibrylator LIFEPAK 1000

Charakteryzujący się mocną konstrukcją defibrylator LIFEPAK 1000 to łatwy w użyciu automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), przeznaczony dla profesjonalnych użytkowników. Wykresy i odczyty EKG wyświetlane na dużym ekranie są czytelne i widoczne z dużej odległości. LIFEPAK® 1000 działa w oparciu o technologię cprMAX, która umożliwia wykonywanie ucisków w trakcie ładowania AED, co minimalizuje przerwy w procesie resuscytacji.

Użytkownicy defibrylatorów AED powinni być przeszkoleni w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.